top of page
banner.jpg

BEWUSTE VERANDERING MET LINK BIJ MIJ

Individuele coaching en team ontwikkeling

home: Welkom

Ilinka Bijma
coach en trainer van jonge professionals | agile team coach | gecertificeerde SCRUM master | universitaire docente

home: Over

EEN WENS NAAR VERANDERING VOOR JEZELF, JE TEAM EN/OF JE ORGANISATIE?

Veranderingsprocessen zijn nodig en wenselijk, zowel persoonlijk als professioneel.

Wij houden van gewoonten en routines

Onze behoefte om vast te houden aan bekende patronen (individueel en in groepsprocessen) maakt iedere vorm van verandering uitdagend.

Waarom is verandering belangrijk?

Verandering biedt een kans om te groeien, zowel persoonlijk als professioneel!

Waarom is verandering lastig?

Veelal onbewuste processen en coping mechanismen zijn lastig te veranderen. Ik denk daarin graag met je mee. Het is belangrijk het bewustzijn voor het eigen en team functioneren te vergroten en ervoor te zorgen dat de verandering uitmunt in een verbetering.

Mijn missie?

Het is mijn missie om langdurige verandering boven korte interventies te zetten. Gedurende de trajecten zal een transformatie plaatsvinden waar ik in het begin vooral de rol van jouw coach zal aannemen, maar waar jij steeds meer je eigen coach gaat worden.

home: Over
Ilinka_website_WBB.jpg

TRAINING EN COACHING VOOR INDIVIDUEN EN TEAMS

In de rol van trainer gaat het vooral om het aanleren van vaardigheden en kennis verbreding. In de rol van coach ondersteun ik de coachee’s in het ontdekken en inzetten van eigen krachtbronnen en het formuleren en nastreven van persoonlijke doelstellingen.

INDIVIDUELE COACHING TRAJECTEN

 • Uitstelgedrag

 • Destructieve gedachten en onzekerheid

 • Meer balans ervaren door stressreductie

 • Grenzen aangeven en nee zeggen

 • Faalangst en perfectionisme

TEAM COACHING EN TRAINING

 • Groepsdynamica – team ontwikkeling, besluitvorming, conflicthantering

 • Time management

 • Project management (agile)

 • Begeleiden van veranderingsprocessen

Afhankelijk van de wensen en behoeften van jullie team en organisatie wordt de training op maat gemaakt.

home: Diensten

WAT LEVERT HET OP?

VOOR JOU PERSOONLIJK

 • Betere balans

 • Grenzen bewaken, nee durven zeggen

 • Meer betrokkenheid en eigenaarschap – bewustzijn van wat jij belangrijk vindt (waarden)

 • Minder invloed van het kritische stemmetje

 • Meer focus – efficiënter kunnen werken

 • Meer authentiek leiderschap

 • Coachend leidinggeven

 • Conflicthantering

VOOR HET TEAM

 • Beter kennen en inzetten van krachten binnen het team

 • Bewustwording van valkuilen binnen het team en hoe daarmee omgaan

 • Medewerkers voelen meer eigenaarschap voor hun projecten / taken

 • Identificatie met bedrijf en rol sterker

 • Concrete werkwaarden

JE VINDT ANTWOORDEN OP DE VRAGEN:

 1. Hoe zorg ik dat mijn medewerkers gelukkig zijn?

 2. Hoe zorg ik dat mijn medewerkers efficiënter en effectiever werken?

 3. Hoe kan ik medewerkers binden aan mijn bedrijf?

home: Nieuws en tips

UITGEVOERDE PROJECTEN

E-LEARNING MODULES ‘MENTALE FITNESS’ - OMGANG MET NEGATIEVE GEDACHTEN EN ONZEKERHEID’

In samenwerking met Freerk Westera van Mens & Context heb ik drie E-learning modules ontwikkelt op het gebied van omgang met negatieve gedachten en onzekerheid. Na de training kunnen de deelnemers:
• Eigen kernkwaliteiten beter herkennen en inzetten
• Eigen coping strategieën herkennen en aanpassen
• Tools gebruiken voor hoe om te gaan met periodes van onzekerheid
• Valkuilen van negatieve gedachten herkennen en afstand nemen van
destructieve gedachten
• Hun innerlijke criticus ontdekken en accepteren
• Bewuster omgaan met de neiging sociaal te vergelijken - minder impact op
zelfbeeld en zelfbewustzijn
• Bewuste keuzes maken
• Eigen kernwaarden verwoorden en als tool inzetten

PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT – PROJECT EN TIME MANAGEMENT

In samenwerking met ASBR Compaz begeleid ik teams richting meer persoonlijke effectiviteit.

Na afloop van de trainingen:

 • Gaan deelnemers effectiever en efficiënter met hun tijd om

 • Is hun inzicht in valkuilen vergroot

 • Kunnen zij doelen en prioriteiten stellen

 • Kennen zij de beperkingen die zij zichzelf opleggen

 • Kunnen zij belangrijke en urgente zaken onderscheiden

 • Kennen zij de time management kneepjes en zijn in staat deze effectief toe te passen

 • Zijn zij beter in staat grenzen te bewaken en te communiceren

 • Weten zij hoe zij een project beheersbaar kunnen houden

ESCAPE ROOM COACHING

Een Escape Room vereist samenwerking en heldere communicatie. Bij de Escape Room coaching sessies staat het functioneren in een team centraal. Ik observeer de communicatie binnen de Escape Room en zorg achteraf voor een speelse vertaalslag naar de krachten en klachten van de individuen en van het team op de werkvloer.

Na afloop van de coaching weten deelnemers:

 • In welke teamrol zij in hun kracht staan

 • Met welke teamrol zij meer zouden willen experimenteren en op welke manier zij dat zouden willen

 • Welke krachten hun collega’s hebben en hoe zij die bewuster kunnen inzetten

 • Wat de grootste valkuilen zijn binnen het team

Wij stellen concrete doelstellingen op (individueel en team) en zorgen voor langdurige verandering door follow-up sessies op de werkvloer.

WORKSHOP ‘CORONA 2.0 – MENTALE GEZONDHEID IN TIJDEN VAN ONZEKERHEID’

Voor METiS – women growing together heb ik een workshop gegeven specifiek gericht op de omgang met mentale gezondheid in tijden van de corona pandemie.

Na afloop van de training weten deelnemers:

 • Hoe zij om kunnen gaan met stress

 • Hoe zij om kunnen gaan met gevoelens van angst en onzekerheid

 • Hoe zij om kunnen gang met uitstelgedrag

 • Hoe zij een een werk/privé balans herstellen

COMMUNICATIETRAINING KJRW

Voor de Kinder- en jongerenrechtswinkel Noord-Nederland heb ik een communicatietraining verzorgd.

Na de training weten de deelnemers:

 • De basis communicatievaardigheden en hebben zij daar concreet mee geoefend

 • Hoe zij om kunnen gaan met belangst

 • Op welke manier zij fear setting kunnen inzetten 

home: Nieuws en tips

Everyone struggles! 

home: Citaat
bottom of page